ศธภ.๑ การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ปรับโครงสร้างหนี้ รวมหนี้ และไกล่เกลี่ย ถอดบทเรียน และการสร้างวินัยทางการเงิน โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และ บรรยายพิเศษโดย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook ศธ.๓๖๐ องศา ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019