ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางจารุชา ถิรชานิธิศ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ