ศธจ.แพร่ ประชุมคณะทำงานการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางเรณู ปราบหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในฐานะประธานคณะทำงานการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่ ดำเนินการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ได้รับการเสนอชื่อรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่ พิจารณาต่อไป