ศธจ.แพร่ ดำเนินการการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปฎิบัติหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการประเมินด้านผลงานและความสามารถในการนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่