ศธจ.แพร่ให้การต้อนรับผู้ประสานงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการติดตามการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางรจนา กาแก้ว ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ผู้ประสานงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการติดตามการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่