(ศธจ.เลย) การออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒ – ๑๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒ –๑๔ เพื่อติดตามให้การสนับสนุนช่วยเหลือกรณีนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ทางด้านการเรียน ความประพฤติ การเจ็บป่วย ชีวิตความเป็นอยู่ การใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้แก่ ๑. น.ส.ธนชานันท์ ตรีเกียรติคุนากร (รุ่นที่ ๑๒) โรงเรียนเลยพิทยาคม (ณ บ้านเลขที่ ๒๕๖/๑ หมู่ ๑ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ๒. น.ส.ปาลิตา ภูนาเมือง (รุ่นที่ ๑๓) โรงเรียนเลยพิทยาคม (ณ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ ๗ ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย) ๓. น.ส.มณิภา ศรีบุรินทร์ (รุ่นที่ ๑๔) โรงเรียนเลยพิทยาคม (ณ บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ ๒ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย)