ศธจ.เลย การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕

ฉบบท 88

วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ และนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต เข้าร่วมประชุม