(ศธจ.เลย)กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

       วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองเลย ณ สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ
      กิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประกอบไปด้วย ๑.กิจกรรมเหยียบลูกโป่ง  ๒.กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี ๓.กิจกรรมตอบคำถาม ๔.กิจกรรมบิดลูกโป่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆ และ แสดงความสามารถเพื่อรับของรางวัล