(ศธจ.เลย)กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลยนำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบทั้งภายในและภายนอกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย