(ศธจ.เพชรบูรณ์) “โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565”

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565” ณ โรงเรียนเมตตาชณูปถัมภ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์