(ศธจ.เพชรบูรณ์) “โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565”

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565” ณ โรงเรียนกิตติพิทยา และ โรงเรียนเสรีศึกษา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์