(ศธจ.เพชรบูรณ์) โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากร เข้าร่วม“กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

>>นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เนื่องในปี 2565 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในฐานะผู้รับสนองพระราชเสาวนีย์ฯ จึงจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท ให้จังหวัดเพชรบูรณ์มาจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน นักเรียน และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวน 200 คน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บริการตรวจสุขภาพ บริการรับสมัครงาน การแนะนำฝึกอบรมอาชีพ รับจดทะเบียน คนพิการและการให้บริการแนะนำปรึกษาปัญหาทางสังคมและแนะนำภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคอีกจำนวน 30 ชุดด้วย