(ศธจ.เพชรบูรณ์) อบรมนักเรียนแกนนำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“การอบรมนักเรียนแกนนำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดอบรม พร้อมด้วย คณะวิทยากร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน 32 แห่ง จำนวน 320 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์