(ศธจ.เพชรบูรณ์) มลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ จันทา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 5 แห่ง จากอำเภอบึงสามพัน จำนวน 3 แห่ง รวมทั้งหมด จำนวน 8 แห่ง โดยมี คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์/นายแพทสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์/ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์/วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอ/ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้นำท้องที่ และผู้ประกอบธุรกิจ ร่วมการตรวจ และผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์/อำเภอบึงสามพัน