(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม “พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสายชล สังขพันธ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะบุคลากร เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคม ชมรม พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ วางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

>>วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 ณ เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทัยมีจารึกทั้ง 4 ด้าน เนื้อหาของจารึกมี 3 ตอน ตอนที่ 1 เล่าถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ใช้คำว่า “กู” เป็นหลัก ตอนที่ 2 ไม่ใช้คำว่า “กู” แต่ใช้คำว่า “พ่อขุนรามคำแหง” เล่าถึงเหตุการณ์และธรรมเนียมในกรุงสุโขทัย และตอนที่ 3 มีตัวหนังสือที่ต่างจากตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ซึ่งน่าจะมีการจารึกขึ้นภายหลังว่า “คนไทยมีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล” จารึกนี่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปี พ.ศ. 2546 ซึ่งองค์การ UNESCO ระบุว่า ศิลาจารึกนี้เป็นข้อมูลอันทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต นักปราชญ์ และทรงเป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี ตั้งแต่ปี 2553