(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม“พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการการ และประชาชน เข้าร่วม ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

>>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2495 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เสด็จขึ้นครองราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระราชบิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นพระราชพิธีครั้งที่ 12 นับตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา 237 ปี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”