(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประเมินผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE พื้นที่กลุ่มต้นแบบระดับเพชร

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้ นายธวัช แก้วจีน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE พื้นที่กลุ่มต้นแบบระดับเพชร โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ปะจำปี 2565 โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายกมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนส่วนราชการ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ นำโดย นายเดชรัฐ สิมศิริ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายธงชัย บุตรนุชิต ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์