(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียบเรียงบันทึกความโดดเด่น ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (บ.4) ครั้งที่ 5 ปี 2566”

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางพรหมภัสสร อยู่พืช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาววธิดา วิลัย เจ้าหน้าที่คุรุสภา เข้าร่วม“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียบเรียงบันทึกความโดดเด่น ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (บ.4) ครั้งที่ 5 ปี 2566” (ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565) ณ โรงแรมอัศวิน กรุงเทพมหานคร