(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม “ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ผ่านระบบ Application ZOOM Meeting” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบ ติดตามงานนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องปฏิบัติงาน ศธจ.เพชรบูรณ์