(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด “ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

>>>โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด เป็นไปตามประกาศของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

>>>จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 โดยพิจารณาจากการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และการมีคุณูปการต่อการศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่

  1. นายสำเนาว์ หมื่นชนะ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนบ้านคลองกรวด สังกัด สพป.พช.3
  2. นายไพทูล ไชยกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนายม สังกัด สพป.พช.1

>>>“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา กรอบแนวคิดหลักของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสำหรับประเทศไทย คือ “ครู” ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยสังคมไทยให้การยอมรับและการยกย่องร่วมกันว่าเป็นครูผู้เสียสละ ทุ่มเทให้แก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการทำงานของตน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเป็น “รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู”