(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565”

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565” โดยมี ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการ คณะวิทยากร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดโครงการฯ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนเมตราชณูปถัมภ์ อ.หล่มสัก จ.เพชบูรณ์ และ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์