(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ (ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์) เข้าร่วมประชุม เพื่อจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

-โควตาเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ในสถานศึกษา สังกัด สพม.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

-โควตาเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ในสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2,3  จำนวน 3 อัตรา

-โควตาสำหรับการบูรณาการภาพรวมในจังหวัด เพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ของหน่วยงานสถานศึกษาในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7 อัตรา

ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์