(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

>>เนื่องด้วยตามข้อบังคับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2562 หมวดที่ 3 ข้อ 13 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสองเดือนครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสอดคล้องกับแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบไปด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม-25 เมษายน 2565 มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน 195 คน ได้ 4 เหรียญทอง 8 เหรียญเงินและ 13 เหรียญทองแดง, การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-5 เมษายน 2565 มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันรวม 26 คน ได้ 1 เหรียญทองจากกีฬายกน้ำหนัก รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กิโลกรัม และ 2 เหรียญทองแดง กีฬาวิลแชร์บาสเกตบอล 3X3 และ 5×5, การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 37 “กว้านพะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-15 พฤษภาคม 2565 มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 444 คน ได้ 16 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน และ25 เหรียญทองแดง,การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม มีนักกีฬาชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเหรียญ ประกอบไปด้วย นางสาวสุรัตนา ทองศรี ได้ 1 เหรียญทอง กีฬายูโด ทีมผสมรุ่น 70 กิโลกรัม, นางสาวพัชรพร ศรีเมือง ได้ 1 เหรียญทอง กีฬาฟุตซอลหญิง,นายปพนพัชญ์ วงศ์เอก ได้ 2 เหรียญเงิน กีฬาว่ายน้ำประเภท Finswiming, นายเทวา เบ้าจูม ได้ 1 เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำประเภท Finswiming และนายวิศิษฏ์ ธรรมวิรัตน์วิศิษฏ์ ได้ 1 เหรียญทองแดง กีฬามวยปล้ำ ประเภท เกรกโกร-โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 77 กิโลกรัม เป็นต้น

นอกจากนั้นที่ประชุมยังพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม -13 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 50,000 บาท อนุมัติงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “เสกักเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 18-29 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 37,000 บาท และขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 ในปี พ.ศ.2569, กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2569, การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ.2568 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 40 ปี พ.ศ. 2568

…………………………………………………….