(ศธจ.เพชรบูรณ์) ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกติดตาม ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (จำนวน 2 แห่ง) โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะบุคลากร ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ และ โรงเรียนฤทัยทิพย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์