(ศธจ.เพชรบุรี)ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษาของสมาคมชาวเพชรบุรี

นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษาของสมาคมชาวเพชรบุรี สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน ที่มีความตั้งใจเรียน จำนวน 25 ทุน (ทุนละ 3,000 บาท) ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี