ศธจ.อุดรธานี หลอมดวงใจร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทำดีเพื่อพ่อด้วยดวงใจ

โครงการทำดเพอพอฯ ๑๗๑๐๑๘ 0118

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี หลอมดวงใจร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทำดีเพื่อพ่อด้วยดวงใจ

โครงการทำดเพอพอฯ ๑๗๑๐๑๘ 0118

     วันที่ 17 ต.ค.60 ที่หอประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี นายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” โดยการหลอมรวมดวงใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และประชาชน ได้ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อ

     การจัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” เริ่มต้นด้วยการเพาะปลูกต้นดาวเรือง การบำรุงรักษาให้เป็นใจดวงเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน เพื่อพ่อด้วยดวงใจ มีเลข 9 ไทยตรงกลางดวงใจ ณ หน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และในสถานศึกษาที่ได้จัดการเรียนการสอน “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” นอกจากนี้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ยังได้จัดการเรียนการสอน“ทำดี เพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” พร้อมคัดเลือก 13 โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในวันนี้ด้วย

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการยืนสงบนิ่ง 89วินาที ร่วมกันร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง และเพลงสรรเสริญพระบารมี การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ทั้งนี้ ระหว่างการร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมหลายคนหลั่งน้ำตาด้วยความรำลึกในพระมหากุรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันหาที่สุดไม่ได้