ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ รร.โฮลี่เมรี่อุดรธานี ตรวจติดตามสนามสอบ RT ปีการศึกษา 2564

ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ รร.โฮลี่เมรี่อุดรธานี ตรวจติดตามสนามสอบ RT ปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 มี.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ชุดที่ 1 ลงพื้นที่ รร.โฮลี่เมรี่อุดรธานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ โดยในปีนี้มีโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานี สมัครใจสอบจำนวน 33 โรงเรียน