ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ รร.ดอนบอสโกวิทยา ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ รร.ดอนบอสโกวิทยา ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 7 มี.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบฯ ลงพื้นที่ รร.ดอนบอสโกวิทยา อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา(เงินเยียวยานักเรียน 2,000บ.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง ครบเต็มจำนวน 2,000 บ. ตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 64 ที่ผ่านมาพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและคณะครู เพื่อนำสรุปข้อมูลรายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป