ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ รร.เซนต์เมรี่ ตรวจติดตามสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2564

ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ รร.เซนต์เมรี่ ตรวจติดตามสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 มี.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ชุดที่ 1 ลงพื้นที่ รร.เซนต์เมรี่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบ NT ป.1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการประเมินความรู้ความสามารถผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย สำหรับครั้งนี้โรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานี สมัครใจจัดสอบ จำนวน 32 โรงเรียน นักเรียนสมัครใจสอบ 2,875 คน