ศธจ.อุดรธานี ร่วมตอบข้อซักถามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

ที่ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วันที่ 29 มิ.ย.65 เวลา 13.00 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ร่วมตอบข้อซักถามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี ในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3