ศธจ.อุดรธานี รับรายงานตัวครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 64 ครั้งที่ 4 รวม 106 อัตรา

เช้านี้(25 พ.ย.65) ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ศธจ.อุดรธานี รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 รวมจำนวน 106 อัตรา ประกอบด้วยเอกภาษาไทย เอกปฐมวัย เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เอกสังคมศึกษา เอกพลศึกษา เอกคอมพิวเตอร์ เอกนาฏศิลป์ โอกาสนี้ นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์, นายสมชาย ดอนสมพงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้พบปะ แสดงความยินดีแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ พร้อมให้ข้อคิดในการทำงาน โดยเฉพาะการวางตัวให้เหมาะสม พร้อมได้ฝากให้ครูผู้ช่วยทุกคนได้ทราบและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติ กล่าวคือ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี