ศธจ.อุดรธานี จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

ที่ห้องสยามมนตรา 1 โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี คุรุสภาจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ภายใต้แก่นสาระ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน