ศธจ.อุดรธานีรับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 22 ราย

เช้านี้(18 ก.ค.65) ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้พบปะกล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดในการทำงานแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งมีผู้ไปรายงานตัวทั้งสิ้น 22 ราย แบ่งเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 12 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 10 ราย