(ศธจ.หนองคาย) เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงาน “อนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565” วันที่ 9 มีนาคม 2565

เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงาน

“อนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565”

         วันที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดแถวและกล่าวให้กำลังใจ       คณะ พสน. จังหวัดหนองคาย (ศูนย์เสมารักษ์อำเภอรัตนวาปี/อำเภอสังคม/อำเภอโพธิ์ตาก รับผิดชอบหลัก)    ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม              ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาด   จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565”