ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคล ตาม ม.11 แห่ง พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/60

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนถ่ายโอนภารกิจ แนวทางการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลไปยังเขตพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/60 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้ประชุมแจ้งข้อราชการในส่วนที่ให้ทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…