ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.  นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผ่านระบบ (ZOOM) จากห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ …