ศธจ.สุโขทัยลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียน ของโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย  จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ดูความคืบหน้าในการก่อสร้างงวดที่ 3 …