ศธจ.สุโขทัยร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นำคณะข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และกล่าวน้อมรำลึก เพื่อแสดงความจงรักภักดีถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย…