ศธจ.สุโขทัยร่วมงานประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น โดยนายสุชาติ  ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดเสวนา “ทิศทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขฯ” จากตัวแทนภาคีเครือข่าย และการจัดนิทรรศการในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีสถานศึกษา 3 แห่งที่นำผลงานมาจัดแสดง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง, โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย และกศน.คีรีมาศ รวมถึงนิทรรศการการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย…