ศธจ.สุโขทัยรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการดูแลทรัพย์สินฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้ารับฟังสรุปคำชี้แจงกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในพร้อมนายกิตติพงษ์  โภชนะสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวอาณดา วรรณศรี พนักงานตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม พ.ศ.2565…