ศธจ.สุโขทัยมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนออกตรวจนิเทศติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และนางสุนิษดา  สุขอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ลงพื้นที่ออกตรวจนิเทศติดตามการให้เงินอุดหนุน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยมีนางนงคราญ  ใจชนะ พร้อมคณะครูฝ่ายวิชาการร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลเป็นอย่างดี…