ศธจ.สุโขทัยมอบผู้แทนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สอนได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สอนได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566  พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยนายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นประธานชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาลางกลางจังหวัดสุโขทัย….