ศธจ.สุโขทัยประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในการลงพื้นที่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 10 แห่ง เพื่อติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนวันแรกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565…