ศธจ.สุโขทัยนำคณะผู้บริหาร ศธจ. ผู้ฝึกปฏิบัติงานลงพื้นที่ดูงานที่อาชีวะสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้นางอภัสนันท์  ศิริวิทชัยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นำคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รอง ศธจ. และศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)ในการเรียนรู้สภาพจริง จำนวน 5 ท่าน เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี…