ศธจ.สุโขทัยจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีจราจร ประจำปี 2565 โดยมีน.ส.เมทินี  บุญเกตุ ผู้อำนวการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจร และการใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัย เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร  พร้อมทั้งจัดตั้งเครือข่ายการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือ ในสถานศึกษา นอกจากนี้โครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร ยังจะช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดทัศนคติที่ดีของกิจกรรมลูกเสือจราจรมากยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้และการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

ลูกเสือที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ มาจาก 10 โรงเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย จำนวน 9 โรงเรียน และสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน ซึ่งจัดโครงการจำนวน 3 วัน ณ ห้องประชุม 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย…