ศธจ.สุโขทัยจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนางอภัสนันท์  ศิริวิทชัยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนำตัวแทนคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียน ข้าราชการครู และผู้บริหารโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จำนวนประมาณ 100 คน 100 ต้น แบ่งเป็นต้นชมพูพันธ์ทิพย์ และต้นมะฮอกกานี ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา…