ศธจ.สุโขทัยจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 รอบที่ 1

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยพบปะพูดคุยกับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 รอบที่ 1 ซึ่งมาสอบสัมภาษณ์จำนวน 28 คน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสามเขตพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยต่อไป โดยมีนายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…