ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.สท) ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.สท) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยศึกษาธิการภาค 17ได้มอบหมายให้นางสาวสุวรรณ  จุลมั่ง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษามาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีนายธวัชชัย ชูหน้า เป็นคณะกรรมการฯและเลขานุการฯ และนายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมวันนี้…