ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ในสังกัด โดยมีนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อแจ้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้รับทราบและถือปฏิบัติ…