ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมพิจารณาเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5 ปี2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการวิพากษ์ข้อมูลเชิงประจักษ์ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5 ปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณาผลการลงพื้นที่การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อฯ จำนวน 2 ราย ซึ่งผลการคัดเลือกจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป…